SLOVENE ZLATI - SREBRNI PONEDELJEK 26. Ebrill 18h brezplačni strokovni gweminar

Gweminar Vabljeni na kratek strokoven brezplačen ZLATI - SREBRNI PONEDELJEK v ponedeljek, 26. aprila, ob 18h na https://meet.google.com/yrd-undx-znq Tokrat izpostavljeno: srebro, izgledi in tehnična analiz. Plemenite kovine, kripto inv. skladi, obresti

Staking Advanced

Staking Advanced

IAITH SLOVENE Ydych chi'n stancio? Vabljeni na drugi del staking spletne delavnice v slovenščini, “Staking Advanced”, ki bo v četrtek, 8. aprila, ob 17h! V prvem delu smo spoznali: kaj je staking, vrste stakinga, tveganja yn izvedba v praksi. V drugem delu bomo nadgradili staking v drugi oblikah, pokazali poslovne projekte s 50 +% donosom na […]

$ 136.00
Detail
Kripto staking spletna delavnica v slovenščini

Kripto staking spletna delavnica v slovenščini

Te zanima kripto staking? Vabljeni na kripto staking spletno delavnico v slovenščini v sredo, 31. marca, ob 17h! Spoznali bomo: kaj je staking, vrste stakinga, tveganja yn izvedba v praksi. Praktični primeri. Odgovorili bomo na vprašanja, poslana do 27. marca. Cena delavnice je 60 € + DDV, za udeležence Coinventiona pa je delavnica brezplačna. Prijave […]

$ 87.00
Detail

SLO Coinvention

Finance Coinvention Finance -> PREDSTAVITEV PARTNERJEV: All About Crypto ❤️📢 Namen spletnega izobraževanja #CoinventionFinance je podati celovito znanje s katerim lahko vsakdo, tudi če je popoln začetnik, prične z Investmentiranjem vr. Kot morda nekateri že veste, je potrebno za upravljanje s kripto sredstvi precej tehničnega znanja, kar sodi v kripto basic. Ker namen […]

$ 95.00
Detail
Dysgu Apache Kafka i Ddechreuwyr

Dysgu Apache Kafka i Ddechreuwyr

Trosolwg Kafka yw'r brif dechnoleg ffrydio data ffynhonnell agored, ar raddfa menter. Mae'n eich helpu i symud eich data lle mae ei angen arnoch, mewn amser real, gan leihau'r cur pen sy'n dod gydag integreiddiadau rhwng systemau ffynhonnell lluosog a thargedau. Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn eich helpu i ddechrau gyda'r holl weithrediadau Kafka sylfaenol, archwilio'r Kafka CLI a'r APIs, […]

RPA, AI, a Thechnoleg Gwybyddol i Arweinwyr

RPA, AI, a Thechnoleg Gwybyddol i Arweinwyr

Trosolwg Mae cyfres o dechnolegau newydd cyffrous - o awtomeiddio prosesau robotig (RPA) i ddysgu peiriannau (ML) - wedi newid y ffordd y mae cwmnïau'n gwneud busnes. Fel gweithrediaeth oes ddigidol, nid yw sglefrio heibio ar ddealltwriaeth amwys o'r galluoedd hyn yn opsiwn mwyach. Er mwyn arwain eich tîm yn llwyddiannus yn y byd gwaith newydd hwn, mae angen i chi amgyffred […]

Dysgu SSL / TLS

Dysgu SSL / TLS

Trosolwg Mae Haen Socedi Diogel (SSL) a'r Diogelwch Haen Trafnidiaeth (TLS) olynol yn darparu asgwrn cefn sicrhau cyfathrebiadau rhwydwaith mewnrwyd a rhyngrwyd trwy amgryptio a dilysu. Defnyddir safonau SSL a TLS yn helaeth i sicrhau cyfathrebiadau rhwydwaith ar gyfer gwasanaethau fel gwefannau, VoIP, VPNs, a negeseuon e-bost. Yn y cwrs hwn, dysgwch y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi […]

Dysgu ITIL®

Dysgu ITIL®

Trosolwg Dysgwch hanfodion y ddau fersiwn gyfredol o ddull mwyaf poblogaidd y byd o reoli gwasanaethau TG: ITIL® v3 ac ITIL® 4. Dysgwch beth mae ITIL® yn ei gwmpasu a pham ei fod o bwys i chi a'ch sefydliad. Dysgwch hanfodion ITIL® v3: cylch bywyd y gwasanaeth; prosesau a swyddogaethau; a rolau, technoleg ac awtomeiddio. Yna cymharwch […]

Dysgu XAI: Deallusrwydd Artiffisial Esboniadwy

Dysgu XAI: Deallusrwydd Artiffisial Esboniadwy

Trosolwg Nawr bod AI a dysgu â pheiriant yn eang, mae pobl yn dechrau gofyn, “A yw'r dechnoleg yn gwneud y penderfyniadau gorau mewn gwirionedd? A ellir ymddiried yn AI? Sut a ble mae bodau dynol yn ffitio i mewn? ” Mae deallusrwydd artiffisial y gellir ei egluro (XAI) yn ddatrysiad sy'n cynyddu tryloywder ynghylch sut mae systemau AI yn gwneud penderfyniadau ac yn cymryd camau. Mae'r cwrs hwn yn darparu […]

Uchafbwyntiau Dysgu LinkedIn

Uchafbwyntiau Dysgu LinkedIn

Trosolwg Mae LinkedIn Learning yn cynnig miloedd o gyrsiau i'ch helpu chi i ennill sgiliau newydd, aros yn siarp, a symud eich gyrfa yn ei blaen. Archwiliwch y casgliad hwn o uchafbwyntiau o gyrsiau o'r radd flaenaf sy'n ymdrin â sgiliau ac offer meddal. Darganfyddwch gyrsiau busnes sy'n canolbwyntio ar arweinyddiaeth, rheolaeth a pherfformiad. Darganfyddwch pa gyrsiau creadigol sy'n cynnwys profiad y defnyddiwr, dylunio graffig a sain […]

Sylfeini Diogelwch TG: Diogelwch System Weithredu

Sylfeini Diogelwch TG: Diogelwch System Weithredu

Trosolwg Y system weithredu yw lle mae llawer o ymosodiadau'n cael eu targedu, sy'n gwneud diogelwch ar lefel OS yr un mor bwysig i'ch sefydliad â diogelwch rhwydwaith. Mae diogelwch OS hefyd yn rhan allweddol o arholiad Hanfodion Diogelwch Microsoft Technology Associate (MTA) (98-367). Yn y cwrs hwn, mae'r hyfforddwr Lisa Bock yn rhoi manylion yr hyn sydd mewn gwirionedd yn ymwneud â sicrhau system weithredu. […]

Hyfforddiant Hanfodol Datblygu Android: Dosbarthu Apps gyda Java

Hyfforddiant Hanfodol Datblygu Android: Dosbarthu Apps gyda Java

Trosolwg Unwaith y byddwch wedi creu app Android, mae'n bryd ei rannu â'r byd. Yn ffodus, mae yna lawer o lwybrau i'w dosbarthu. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y ddwy brif sianel: Google Play ac Amazon Appstore. Y cam cyntaf yw paratoi eich app, gan gynnwys glanhau a gwneud y gorau o'r cod. Yna gallwch chi ddysgu sut […]

Sylfeini Cyllid Ymddygiadol

Sylfeini Cyllid Ymddygiadol

Trosolwg O ran arian, gall rhagfarn ac emosiwn hyd yn oed y bobl fwyaf rhesymol. Mae cyllid ymddygiadol yn defnyddio seicoleg i egluro pam mae buddsoddwyr yn gwneud penderfyniadau ariannol gwael. Yn y cwrs hwn, mae'r athro Michael McDonald yn archwilio hanfodion cyllid ymddygiadol a sut mae'n effeithio ar berfformiad y farchnad yn ogystal â marcio penderfyniadau unigol a phersonol […]

Azure: Deall y Darlun Mawr

Azure: Deall y Darlun Mawr

Trosolwg Mae deall cwmpas y cwmwl yn dasg lethol, hyd yn oed i ddatblygwr profiadol. Mae'r cwrs hwn yn cymryd cam yn ôl i edrych ar y darlun mawr o Microsoft Azure. Gall y persbectif hwn eich helpu i ddeall y nifer o offrymau Azure, gan gynnwys storio, cynnal a defnyddio, ac asesu pa rai sy'n gweddu orau i strategaeth cwmwl eich sefydliad. […]

Cyflwyniad i AWS i'r rhai nad ydynt yn Beirianwyr: 1 Cysyniadau Cwmwl

Cyflwyniad i AWS i'r rhai nad ydynt yn Beirianwyr: 1 Cysyniadau Cwmwl

Trosolwg Gall Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS) - a chyfrifiadura cwmwl yn gyffredinol - fod yn anodd i bobl heb gefndir technegol eu dehongli. Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn yn bont rhwng y rhai nad ydynt yn beirianwyr a'r cwmwl. Dyma’r gyntaf mewn cyfres bedair rhan a ddyluniwyd i helpu gweithwyr proffesiynol mewn rolau annhechnegol, gan gynnwys timau cyllid, rheolwyr prosiect, a marchnatwyr, i wneud y defnydd gorau […]

Sylfeini Cryptocurrency

Sylfeini Cryptocurrency

Trosolwg Mae'r chwyldro digidol wedi effeithio ar bron bob agwedd ar ein bywydau, gan gynnwys y ffordd y mae arian yn cael ei wneud, ei storio a'i ddefnyddio. Cryptocurrency yw'r duedd ddiweddaraf. Mae'n ffurf hollol ddatganoledig o arian digidol, sy'n cael ei greu a'i gyfnewid heb ymyrraeth sefydliadau ariannol traddodiadol. Mae Bitcoin, y ffurf fwyaf poblogaidd, ar ei […]

Sylfeini Y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol (Diwydiant 4.0)

Sylfeini Y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol (Diwydiant 4.0)

Trosolwg Mae'r byd yn cael ei drawsnewid gan bedwaredd chwyldro diwydiannol. Weithiau cyfeirir ato fel Diwydiant 4.0 neu I4.0, mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol yn mynd â'r chwyldro digidol gam ymhellach. Mae gan y dechnoleg yn ei chanol - awtomeiddio ar raddfa fawr, cost isel a deallusrwydd peiriant - y potensial i effeithio ar sut rydyn ni'n dysgu, gweithio, symud, cyfathrebu a rhyngweithio. Mae'r gyfres hon sy'n seiliedig ar ddarlithoedd […]

Tech Sense

Tech Sense

Trosolwg Beth sy'n gwneud i dechnoleg fynd o arloesol i anhepgor? Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi'n gwneud buddsoddiad craff - neu'n dilyn pylu pasio? Mae Tech Sense yn gwerthuso'r datblygiadau diweddaraf mewn caledwedd, meddalwedd, diogelwch a chyfrifiadura cwmwl a'u heffaith arnoch chi. Mae'r hyfforddwr Morten Rand-Hendriksen yn archwilio buddion a gwerth busnes technolegau fel HTTPS, dau ffactor […]