ປະຕູສະບັບເລກທີ 1 ສຳ ລັບ Bitcoin ແລະ
ຄົນຮັກ Crypto

ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ "ສັງຄົມ"

ໂດຍສະມາຊິກ - ສຳ ລັບສະມາຊິກ - ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍສະມາຊິກ

ເຂົ້າຮ່ວມ - ຫາເງິນໄດ້ - ເປັນຂອງຕົນເອງ

ມີລາຍໄດ້ 18D Token ໂດຍການເຊີນ ໝູ່ ເພື່ອນແລະກິດຈະ ກຳ ອື່ນໆ

ການລວບລວມ Crypto World

ຂ່າວ - ການສຶກສາ - ວຽກ - ການລົງຄະແນນສຽງຊຸມຊົນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ