Bình chọn mỗi giờ và kiếm 500 điểm thưởng bình chọn mỗi giờ !!!

1 (1) Bitcoin (BTC) (USD: 39,477.0000) (24H: 9.48%)
2 (2) Đồng xu Binance (BNB) (USD: 360.1000) (24H: 6.24%)
3 (3) Tiền mặt Bitcoin (BCH) (USD: 605.7700) (24H: 5.89%)
4 (4) Ethereum (ETH) (USD: 2,496.9600) (24H: 5.16%)
5 (5) Litecoin (LTC) (USD: 168.3300) (24H: 4.36%)
6 (6) Zcash (ZEC) (USD: 130.6300) (24H: 4.51%)
7 (7) dogecoin (DOGE) (USD: 0.3232) (24H: 3.67%)
8 (8) Cardano (ADA) (USD: 1.5200) (24H: 5.41%)
9 (9) Dash (DASH) (USD: 169.4100) (24H: 6.26%)
10 (10) Cột ngựa (USDT) (USD: 1.0100) (24H: 0.53%)
11 (11) Binance USD (BUSD) (USD: 1.0000) (24H: 0.18%)
12 (12) TRON (TRX) (USD: 0.0708) (24H: 4.06%)
13 (13) Polkadot (DOT) (USD: 21.6400) (24H: 5.26%)
14 (14) Ethereum cổ điển (ETC) (USD: 57.3500) (24H: 3.60%)
15 (15) Mã thông báo Trust Wallet (TWT) (USD: 0.3668) (24H: 3.88%)
16 (16) Bitcoin Gold (BTG) (USD: 58.6900) (24H: 3.84%)
17 (17) Monero (XMR) (USD: 265.1300) (24H: 8.70%)
18 (18) 1inch (1INCH) (USD: 3.7000) (24H: 29.63%)